Υπολογίστε τον τοκετό σας

Πρώτη ημέρα τελευταίας περιόδου

Πιθανή ημερομηνία τοκετού

 

Υπολογίστε τις γόνιμες ημέρες

Πρώτη ημέρα τελευταίας περιόδου

Διάρκεια Κύκλου