Privacy policy

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σκοπός της παρούσας δήλωσης είναι η ενδελεχής ενημέρωσή σας, αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας, ως συναλλασσόμενοι με οποιαδήποτε ιδιότητα με το πολυιατρείο μας, μέσω της παρούσας ιστοσελίδας του.

 Στην κατεύθυνση αυτή, αναγνωρίζουμε και δίνουμε μέγιστη σημασία στην υποχρέωση συμμόρφωσής μας με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 (GDPR).

Ποιοι είμαστε και τα στοιχεία της Εταιρείας μας

Το Mother And Woman Clinic είναι ένα πρότυπο ιδιωτικό πολυιατρείο ολοκληρωμένης ιατρικής φροντίδας για όλη την οικογένεια.

Το άρτια καταρτισμένο ιατρικό προσωπικό μας, σας υποδέχεται για την ολοκληρωμένη διάγνωση και φροντίδα σας.

Σύμμαχος μας η σύγχρονη ιατρική τεχνολογία και στόχος μας η έγκαιρη διάγνωση και πλήρης φροντίδα. Στη διάθεση σας θα έχετε καταξιωμένους γιατρούς πολλών ειδικοτήτων για να επιλύσουν την κάθε σας ανάγκη.

Ποια προσωπικά σας δεδομένα δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία

Η Εταιρεία μας, λειτουργώντας ως υπεύθυνος επεξεργασίας, συλλέγει, τηρεί και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα που οι ίδιοι μας γνωστοποιείτε ή μας έχετε ήδη γνωστοποιήσει με την ιδιότητά σας ως συναλλασόμενοι, είτε ως πελάτες του φυσικού μας πολυιατρείου είτε ως επισκέπτες και χρήστες των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας www.motherandwomanclinic.gr. Ειδικότερα, τέτοιες πληροφορίες μπορεί να περιλαμβάνουν:

Στοιχεία επικοινωνίας, όπως είναι ο τόπος κατοικίας, η διεύθυνση κατοικίας και ο ταχυδρομικός της κωδικός, αριθμός σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στοιχεία με τα οποία εμφανίζεστε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, όπως είναι η διεύθυνση IP, δεδομένα cookies, τοποθεσία, τύπος συσκευής μέσω της οποίας πραγματοποιείται η σύνδεση, στοιχεία ηλεκτρονικής ταυτοποίησης.

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Για ποιο σκοπό πραγματοποιείται η επεξεργασία

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας για τους ακόλουθους σκοπούς:

  1. Κατά τη σύναψη ή εκτέλεση μιας σύμβασης:
   • Για να σας ταυτοποιήσουμε και να επαληθεύσουμε την ορθότητα των στοιχείων σας
   • Για να επικοινωνήσουμε μαζί σας είτε σε προσυμβατικό στάδιο είτε σχετικά με κάποια συναφθείσα σύμβαση προκειμένου να σας εξυπηρετήσουμε
  2. Στο πλαίσιο της νόμιμης λειτουργίας μας, της προάσπισης των συμφερόντων μας για τους ακόλουθους σκοπούς:
   • Για να απαντάμε σε ερωτήσεις, παράπονα και σχόλιά σας
   • Για να επικοινωνούμε μαζί σας σχετικά με τις απορίες σας
   • Για να σας ενημερώνουμε, κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσής σας, για νέα θεραπείες (αποστολή mail, sms κλπ σχετικά με κάποια προσφορά ή θεραπεία)
   • Για να σας ενημερώνουμε και να συμμετέχετε, κατόπιν λήψης της σχετικής συγκατάθεσής σας, σε προωθητικές μας ενέργειες (αποστολή μηνυμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης π.χ.)
   • Για να διεξάγουμε αναλύσεις δεδομένων με βάση τις προτιμήσεις και τις συναλλαγές σας, ώστε η επικοινωνία μας μαζί σας για ενημέρωση αναφορικά με νέα προϊόντα, υπηρεσίες, προγράμματα επιβράβευσης, και εν γένει προωθητικές ενέργειές μας, να είναι στοχευμένες και σύμφωνα με τις συναλλακτικές σας συνήθειες και τα ενδιαφέροντα, ώστε να μη σας επιβαρύνουμε με ανεπιθύμητο και περιττό υλικό.
   • Για να σας ενημερώνουμε σχετικά με διακρίσεις, διοργανώσεις, εκδηλώσεις, στις οποίες η Εταιρείας μας διοργανώνει ή συμμετέχει.
   • Για να αξιολογούμε τη δραστηριότητά μας με συνέπεια, για να διαπιστώνουμε την τυχόν ύπαρξη προβλημάτων στις συναλλαγές μας, ώστε να βελτιώνουμε το μάρκετινγκ της Εταιρείας, το περιβάλλον στο οποίο συναλλάσεστε μαζί μας ως καταναλωτές και τις εν γένει υπηρεσίες που σας παρέχουμε.
   • Για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, στις παρατηρήσεις σας και για να έχουμε τη δυνατότητα να συμμορφωθούμε σε τυχόν αιτήματά σας αναφορικά με την ενάσκηση των δικαιωμάτων σας
   • Σε περίπτωση που πρόκειται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που μας δίνετε με άλλους τρόπους θα σας ενημερώνουμε κατά το χρόνο συλλογής αυτών ώστε να έχετε τη δυνατότητα αποδοχής, άρνησης και διεξοδικής ενημέρωσης.
  3. Για το δικό σας όφελος:
   • Προκειμένου να σας αποστέλλουμε διαφημιστικό υλικό, προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντα σας ώστε να αποφεύγεται η επιβάρυνσή σας με υλικό που δεν ανταποκρίνεται στις προτιμήσεις σας
   • Για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησής σας στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας μέσω του διαδικτύου
   • Για αποφυγή τυχόν διαδικτυακής απάτης και άλλων εγκλημάτων αναφορικά με τη χρήση του διαδικτύου

Σε ποιους δύνανται να γνωστοποιηθούν τα στοιχεία σας

Τα δεδομένα σας συλλέγονται και επεξεργάζονται από συγκεκριμένους μόνο υπαλλήλους της εταιρείας μας οι οποίοι δεσμεύονται με καθήκον εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένοι προς τούτο.

 Τα δεδομένα σας είναι δυνατόν να γνωστοποιηθούν σε τρίτα πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, στα οποία είτε είμαστε υποχρεωμένοι είτε δικαιούμαστε να τα γνωστοποιήσουμε, προκειμένου να διεκπεραιώσουν υπηρεσίες για λογαριασμό μας, βάσει της  ισχύουσας νομοθεσίας, εθνικής και κοινοτικής, δικαστικών αποφάσεων, ή στο πλαίσιο της συναλλακτικής μας σχέσης, και συγκεκριμένα σε:

Ποιο το χρονικό διάστημα τήρησης των δεδομένων σας και τι γίνεται κατά το χρόνο παρέλευσης του διαστήματος αυτού

Διατηρούμε τα προσωπικά σας για διάστημα που δεν ξεπερνά τους 24 μήνες από την τελευταία σας συναλλαγή μαζί μας με οποιονδήποτε τρόπο (αγορά, εγγραφή σε υπηρεσίες μας κ.λ.π.). Ειδικότερα, αναφορικά με προσωπικά σας δεδομένα που σχετίζονται με αγορά προϊόντων, διατηρούνται από εμάς για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προκειμένου να μπορούμε να είμαστε συνεπείς στις νομικές υποχρεώσεις (φορολογικές π.χ.) και στην εν γένει ισχύουσα νομοθεσία. Στο τέλος αυτής της περιόδου, τα δεδομένα σας θα διαγραφούν πλήρως ή θα διατηρηθούν ανώνυμα σε μη αναγνωρίσιμη και ταυτοποιήσιμη μορφή, προκειμένου να μπορούν να χρησιμοποιηθούν με μη αναγνωρίσιμο τρόπο για στατιστικές αναλύσεις που θα ενισχύσουν τον επιχειρηματικό μας προγραμματισμό. Τα προσωπικά σας δεδομένα ενδέχεται να διατηρηθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αν δεν μπορούμε να τα διαγράψουμε για τεχνικούς λόγους.

Ποια τα δικαιώματά που έχετε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς τα ασκείτε

α) Έχετε δικαίωμα πρόσβασης και ενημέρωσης

Είναι το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε από εμάς σχετικά με το ποια δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα έχουμε συλλέξει, εάν, με ποιον τρόπο, και για ποιο σκοπό τα επεξεργαζόμαστε και για ποιο διάστημα τα αποθηκεύουμε.

β) Έχετε δικαίωμα διόρθωσης

Είναι το δικαίωμά σας, σε περίπτωση που διαπιστώσετε την ύπαρξη εσφαλμένων ή ανακριβών πληροφοριών σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, να αιτηθείτε σε εμάς τη διόρθωσή τους.

γ) Έχετε δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης

Είναι το δικαίωμά σας να μας ζητήσετε την άρση της συγκατάθεσής σας ή τον αποκλεισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας. Στην περίπτωση αυτή, αν δεν υφίστανται άλλοι νόμιμοι λόγοι οι οποία να υπερισχύουν του δικαιώματος σας, εμείς διακόπτουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας.

δ) Έχετε δικαίωμα φορητότητας των Δεδομένων σας

Είναι το δικαίωμά σας να αιτηθείτε και να λάβετε από εμάς σε αναγνωστέα μορφή τα προσωπικά σας δεδομένα που μας έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε κάποιον άλλον για εσάς.

ε) Έχετε δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Είναι το δικαίωμά σας να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις

 στ) Έχετε δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη

Μπορείτε να μας ζητήσετε εγγράφως να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, παρακαλούμε όπως υποβάλλετε το αίτημά σας, αποστέλλοντάς μας σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (Λεωφ. Αμφιθέας 23, Παλαιό Φάληρο), είτε με αποστολή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνσή info@motherandwomanclinic.gr με τίτλο το ανάλογο δικαίωμα το οποίο ασκείτε και εμείς θα το εξετάσουμε και θα σας απαντήσουμε σε εύλογο χρόνο.

Χρήση Cookies

Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, παρακαλούμε δείτε την πολιτική μας για cookies.

Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

Αποτελεί υποχρέωση της εταιρείας μας να διαφυλάσσουμε και να προστατεύουμε τα Προσωπικά σας Δεδομένα, λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα ασφαλείας από κάθε μορφής μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία. Στην κατεύθυνση αυτή, διαρκώς αναζητούμε και κάνουμε χρήση των πιο σύγχρονων, εξελιγμένων και αναβαθμισμένων μεθόδων και μέσων ασφαλείας.

Σχετικά με δυνατότητα τροποποίησης της παρούσας

Η εταιρεία μας επικαιροποιεί, συμπληρώνει, τροποποιεί την παρούσα Δήλωση Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο, εναρμονιζόμενη με το ισχύον κανονιστικό και νομοθετικό πλαίσιο. Η επικαιροποιημένη, συμπληρωμένη, τροποποιημένη Δήλωση, θα αναρτάται στην ιστοσελίδα μας και θα υπάρχει διαθέσιμη σε έντυπη μορφή και στο φυσικό κατάστημα του φαρμακείου μας.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]