Αντίσταση στην Ινσουλίνη

Η ινσουλίνη είναι μία άκρως σημαντική ορμόνη για την ρύθμιση γλυκόζης στο αίμα. Η αντίσταση στην ινσουλίνη είναι μία κατάσταση κατά την οποία ο οργανισμός δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στην διαχείριση αυτής της ορμόνης με αποτέλεσμα να μαζεύεται όλη στο αίμα. Άμεση συνέπεια είναι η εμφάνιση διαβήτη τύπου 2.

Ο ασθενής μπορεί να μην αντιληφθεί ότι έχει εκδηλώσει την αντίσταση, αν δεν έχει ελέγξει με εργαστηριακή εξέταση τα επίπεδα γλυκόζης του αίματος.

Αρκετά γονίδια είναι υπεύθυνα για την αντίσταση στην ινσουλίνη. Ιδιαίτερα εμφανίζεται σε μεγαλύτερες ηλικίες αλλά και σε άτομα που κάνουν πολλά χρόνια καθιστική ζωή.