Χειρουργική Ογκολογία

Χειρουργική ογκολογία είναι ο κλάδος εκείνος που ασχολείται με την αντιμετώπιση των κακοήθων όγκων του σώματος, που απειλούν την ζωή χιλιάδων ασθενών.

Πέρα από την χειρουργική αφαίρεση μιας κακοήθειας, η ογκολογία εμπερικλείει μέσα της και το κομμάτι της πρόληψης, διάγνωσης και παρακολούθησης μετά την θεραπεία.

Ο συνεχής έλεγχος πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων μπορεί να γίνει η σανίδα σωτηρίας για τον ασθενή με καρκίνο. Τεράστια σημασία έχει η έγκυρη και έγκαιρη διάγνωση, ώστε να στηθεί σωστά το εγχειρητικό πλάνο. Η αποσαφήνιση του σταδίου στο οποίο βρίσκεται ο ασθενής παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στην ίδια την επέμβαση όσο και στην μετεγχειρητική πορεία. Σχεδόν πάντα η επέμβαση συνδυάζεται με ακτινοθεραπείες ή ορμονοθεραπεία.

Τέλος, η χειρουργική ογκολογία αναλαμβάνει μαζί με άλλες ειδικότητες την συνολική αποκατάσταση του ασθενούς και μετά την επέμβαση, ώστε η καθημερινότητά του να είναι καλύτερη και ευκολότερη.