Χολοκυστεκτομή

Η χολοκυστεκτομή είναι η χειρουργική διαδικασία για την αφαίρεση της χοληδόχου κύστης από το συκώτι, στο οποίο προσκολλάται. Η σύγχρονη μέθοδος εδώ και πολλά χρόνια για την αφαίρεση της χολής είναι η λαπαροσκόπηση όπου μέσω 4 οπών και την χρήση κάμερας, η χολή αφαιρείται, χωρίς να τραυματίζονται βαθέως οι ιστοί του σώματος.

Βεβαίως σε κάποιες περιπτώσεις χρειάζεται να εφαρμοστεί ανοιχτή χολοκυστεκτομή, η οποία επιλέγεται ιδίως όταν υπάρχουν επιπλοκές κατά τη διάρκεια της λαπαροσκόπησης αλλά και όταν υπάρχει η υποψία κακοήθειας.

Οι πιο συχνές ενδείξεις για την λαπαροσκοπική είναι η αφαίρεση χολής, οι πέτρες στην χολή, η παγκρεατίτιδα ή οι πολύποδες της χοληδόχου κύστης. Οι επιπλοκές της επέμβασης δεν υπερβαίνουν το 1%. Ο ασθενής παίρνει σύντομα εξιτήριο και έχει σχετική ευκινησία σε αντιδιαστολή με την ανοιχτή επέμβαση. Επίσης μειώνεται σημαντικά ο χρόνος ανάρρωσης και η ενόχληση είναι ελάχιστη.