Εγκεφάλου

Ο υπέρηχος νεογνικού εγκεφάλου δεν χρησιμοποιεί ακτινοβολία και αποτελεί σημαντική εξέταση στα πρόωρα μωράκια. Ο υπέρηχος εκτιμά οποιαδήποτε παθολογία στις περιοχές του εγκεφάλου που υπάρχει υγρό καθώς και την πιθανότητα υδροκέφαλου. Επιπλέον κάνει εκτίμηση διαφόρων περιγεννητικών λοιμώξεων αλλά και συγγενών ανωμαλιών.