Γενετικός Έλεγχος Υπογονιμότητας και Καθ’ Έξιν Αποβολών

Τα τελευταία χρόνια, πολλά ζευγάρια έρχονται αντιμέτωπα με αναπαραγωγικά προβλήματα, όπως είναι η υπογονιμότητα και οι καθ’ έξιν αποβολές (επαναλαμβανόμενες αποβολές τριών ή περισσοτέρων κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων).

Έπειτα από συστηματική ιατρική έρευνα ετών, η επιστημονική κοινότητα έχει αναγνωρίσει αρκετούς παράγοντες οι οποίοι ευθύνονται για την αδυναμία ενός ζευγαριού να αποκτήσει παιδί.

Οι γενετικές διαταραχές αποτελούν έναν τέτοιο παράγοντα και ανευρίσκονται συχνά σε υπογόνιμα ζευγάρια ή σε προϊόντα αποβολής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες, η προδιάθεση θρομβοφιλίας στις γυναίκες και οι μεταλλάξεις του γονιδίου της Κυστικής Ίνωσης στους άνδρες.

Ανάλογα με το ιατρικό και οικογενειακό ιστορικό κάθε ζευγαριού, επιλέγονται οι  κατάλληλες γενετικές εξετάσεις προκειμένου να διερευνηθεί σε βάθος η αιτία του προβλήματος και να ληφθούν τα κατάλληλα θεραπευτικά σχήματα.