Ιεροκοκυγικής περιοχής

Η εξέταση αυτή δίνει σαφή εικόνα για το κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης, του νωτιαίου μυελού και της ιππουρίδας. Συνήθως πραγματοποιείται για να διερευνηθεί η περίπτωση μορφώματος στην περιοχή.