Κήλη Αντιμετώπιση Κήλων Κοιλιακού Τοιχώματος

Όταν αναφερόμαστε σε μία κήλη, αναφερόμαστε παράλληλα και σε μία πρόπτωση οργάνου, δηλαδή παρατηρείται να εξέχει μέρος του σπλάχνου προς τα έξω. Η κοιλιοκήλη είναι μία από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες κήλες και αναλόγως της ακριβούς θέσης της χωρίζεται σε ομφαλοκήλη, υπερηβική, μετεγχειρητική, πλάγια κήλη ή αλλιώς Spigel.

Παράγοντες κινδύνου που μπορούν να οδηγήσουν σε μία τέτοια κήλη είναι εκτός από τους γενετικούς, η παχυσαρκία, η χρόνια δυσκοιλιότητα, οι απότομες αυξομειώσεις βάρους κ.α.

Είναι πολύ σημαντικό να δοθεί η πρέπουσα σημασία στην κήλη, καθώς πιθανή επιπλοκή της μπορεί να αποτελέσει αιτία για άμεση χειρουργική επέμβαση, με πολλαπλούς κινδύνους.

Η χειρουργική αποκατάστασή της, πάντα είναι απαραίτητη και πρέπει να προγραμματίζεται όσο τα συμπτώματά της είναι ήπια. Η επέμβαση εκλογής είναι η λαπαροσκόπηση -ρομποτική. Και στην ελάχιστα επεμβατική μέθοδο, επιλέγεται η χρήση πλέγματος για περαιτέρω ενίσχυση της περιοχής.

Η αποκατάσταση είναι εύκολη, χωρίς πόνο και ταλαιπωρία του ασθενούς. Σε μικρό χρονικό διάστημα, ο ασθενής θα μπορεί να επανέλθει στην καθημερινότητά του.