Κύστες Μαστού

Οι κύστες μαστού είναι συχνό εύρημα σε μαστογραφία και τις περισσότερες φορές είναι καλοήθεις, χωρίς την εμφάνιση συμπτωμάτων. Το μέγεθός τους μπορεί να φτάσει να είναι μεγάλο. Σε αυτήν την περίπτωση είναι ψηλαφητές και μπορεί να πονούν.

Η δημιουργία κύστεων ως έναν βαθμό εξηγείται από τις ορμονικές αλλαγές. Τις παρατηρούμε σε μικρές ηλικίες και σε ηλικίες μετά την εμμηνόπαυση. Αν η κύστη έχει μεγαλώσει αρκετά μπορεί να αναρροφηθεί με λεπτή βελόνη το υγρό της (παρακέντηση), ώστε να εξαφανιστεί ο πόνος. Βιοψία γίνεται μόνο αν φανεί αίμα στο εσωτερικό της ή έχει ασαφή όρια.

Χειρουργείο επιλέγεται αν το μέγεθος της κύστης προοδευτικά αυξάνεται και το περιεχόμενό της είναι σε κάποια σημεία συμπαγές. Σε αυτή την περίπτωση η επέμβαση γίνεται καθώς υπάρχει υποψία για ενδοκυστικά καρκινώματα.