Κυτταρολογικός Έλεγχος

  • Τεστ Παπανικολάου
  • Κυτταρολογία υγρής φάσης
  • Κυτταρολογική εξέταση μαστού – έκκριμα θηλής
  • Κυτταρολογική  εξέταση ούρων
  • Κυτταρολογική εξέταση υγρών σωματικών κοιλοτήτων
  • FNA θυροειδούς
  • FNA λεμφαδένων
  • Κυτταρολογική εξέταση στοματοφαρυγγικών επιχρισμάτων