Μαστολογικός Έλεγχος

Κάθε γυναίκα ανάλογα με την ηλικία της και το ιστορικό της οικογένειάς της, έρχεται η ώρα να κάνει μαστολογικό έλεγχο με μαστογραφία. Αν η γυναίκα δεν ανήκει στις ομάδες κινδύνου, ο τυπικός έλεγχος με την μαστογραφία αναφοράς, ξεκινάει γύρω στο 37ο έτος της ηλικίας της.

Εν συνεχεία, υπάρχει ο βασικός προληπτικός έλεγχος με ετήσια μαστογραφία μαζί με υπέρηχο μαστών από ειδικό προσωπικό. Μόλις η γυναίκα ξεπεράσει τα 75 χρόνια, τότε ο γιατρός είναι εκείνος που θα καθορίσει την τακτικότητα του ελέγχου.

Οι γυναίκες που έχουν στην οικογένεια κάποιο μέλος που έχει νοσήσει από καρκίνο του μαστού, ξεκινούν νωρίτερα τον προληπτικό τους έλεγχο, ο οποίος μπορεί να είναι εντατικός σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος ιατρού.