Μαστού

Μεγάλος αριθμός γυναικών καταλήγουν στην μαστεκτομή για να σώσουν την ζωή τους από τον καρκίνο του μαστού, ο οποίος απασχολεί εκατομμύρια γυναίκες ανά τον κόσμο.

Η επεμβατική μέθοδος που εφαρμόζεται σε υποψία κακοήθειας είναι η βιοψία του λεμφαδένα φρουρού, ο οποίος αφαιρείται και αποστέλλεται στο εργαστήριο για ταχεία βιοψία. Σε περίπτωση όγκου, τότε πραγματοποιείται ριζικός καθαρισμός των λεμφαδένων, αποτρέποντας την πιθανότητα λεμφοιδήματος.

Η απόφαση προφυλακτικής μαστεκτομής ή αλλιώς μαστεκτομής μείωσης κινδύνου είναι μεγάλη και απαιτεί ενημέρωση και ενδελεχή συζήτηση με τον χειρουργό και την ομάδα του. Γυναίκες που ανήκουν σε ομάδες πολύ υψηλού κινδύνου και φέρουν τα μεταλλαγμένα γονίδια BRCA1 και BRCA2, είναι εκείνες που έρχονται πρώτες στην λίστα. Σε συνδυασμό με ένα κακό οικογενειακό ιστορικό ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκινικών κυττάρων στον μαστό πλησιάζει το 70%.

Οι γυναίκες που ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και έχουν τεκνοποιήσει και διεκπεραιώσει τον θηλασμό, χρειάζεται να υποβληθούν σε προφυλακτική μαστεκτομή. Έτσι, οι πιθανότητες να νοσήσουν από καρκίνο στήθους αυτές οι γυναίκες μετά την επέμβαση τους, ανέρχεται μόλις στο 5%.

Η γυναίκα εν τέλει συζητάει και το ενδεχόμενο μετεγχειρητικής αποκατάστασης του μαστού αμέσως μετά την μαστεκτομή, με την τοποθέτηση σιλικόνης.

Τελευταίο και πολύ σημαντικό είναι η εγχειρισμένη γυναίκα να στηρίζεται ψυχολογικά για όσο χρειαστεί από ψυχολόγο. Έτσι θα μπορέσει να συνεχίζει την ζωή της με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.