ΜΟΠ (Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας)

Κατά τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας, μετριέται η οστική μάζα και περαιτέρω η οστική πυκνότητα. Έχοντας τις μετρήσεις αυτές ο γιατρός βγάζει τα συμπεράσματά του για το αν η γυναίκα έχει ή όχι οστεοπόρωση.

Κατηγορίες γυναικών που συνήθως καταλήγουν να υποβληθούν σε ΜΟΚ, είναι:

  • Όσες έχουν μπει στην περίοδο εμμηνόπαυσης
  • Όσες αντιμετωπίζουν κάποιου είδους κάταγμα
  • Όσες κάνουν ορμονική θεραπεία για μεγάλο χρονικό διάστημα
  • Όσες βρίσκονται κάτω από το φυσιολογικό σε βάρος

Η εξέταση διαρκεί περίπου δέκα λεπτά και είναι εντελώς ανώδυνη. Η γυναίκα δέχεται πολύ μικρή ποσότητα ακτινοβολίας. Η κλινική μας χρησιμοποιεί μηχανήματα υψηλής ευκρίνειας για τη μέτρηση της οστικής πυκνότητας.