Όγκοι Μαλακών Μορίων

Όταν αναφερόμαστε σε μαλακά μόρια, εννοούμε τους ιστούς του σώματος που βρίσκονται κοντά σε οστά. Οι όγκοι σε αυτά τα μαλακά μόρια στην πλειοψηφία τους είναι καλοήθεις και εμφανίζονται είτε εσωτερικά του σώματος είτε επιδερμικά.

Αν οι όγκοι φαίνονται στην επιφάνεια του δέρματος, τότε αντιμετωπίζονται ευκολότερα και χωρίς κανέναν κίνδυνο. Μάλιστα τέτοιου είδους επεμβάσεις χαρακτηρίζονται χειρουργεία ημερήσιας νοσηλείας και μπορούν να γίνουν μέχρι και σε περιβάλλον εξωτερικού ιατρείου, χωρίς την ανάγκη χειρουργικής αίθουσας. Αν όμως ο όγκος βρίσκεται στο εσωτερικό του σώματος, τότε απαιτείται κανονική νοσηλεία και χειρουργείο. Οι πιο συχνοί όγκοι μαλακών μορίων είναι τα λιπώματα, τα ινώματα κ.α.

Εφόσον ο όγκος είναι ύποπτος για κακοήθεια (π.χ. σάρκωμα), χρειάζεται η λήψη βιοψίας και η αφαίρεσή του μαζί με υγιή ιστό περιμετρικά του σημείου.