Πολύποδες Ουροδόχου Κύστεως

Ο πολύποδας είναι καλοήθης όγκος, ο οποίος μπορεί να υπάρχει μόνος του ή μαζί με άλλους (πολλαπλοί πολύποδες). Οι μικροί μεγέθους πολύποδες είναι ασυμπωματικοί. Οι μεγάλοι πολύποδες στην ουροδόχο κύστη προκαλούν δυσουρία, αιματουρία και συχνοουρία.

Οι πολύποδες έχουν κληρονομικό υπόβαθρο και από τη στιγμή που εντοπιστούν θα πρέπει να αφαιρεθούν, για να μην μεταλλαχθούν στο μέλλον σε κακοήθεια.

Ο ασθενής μπορεί να ακολουθήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής με αποφυγή καπνίσματος και αλκοόλ για καλύτερη πρόληψη.