Σπήλοι – Ελιές

Ο σπίλοι, κοινώς ελιές, εμφανίζονται στο δέρμα σαν πολλαπλασιασμός των κυττάρων και συνήθως είναι ακίνδυνοι. Κάποιες ελιές είναι στο δέρμα μας από την γέννησή μας ενώ άλλες βγαίνουν στις πρώτες δεκαετίες της ζωής μας.

Για να προσδιοριστεί το είδος του σπίλου, εκτός από την εξέταση, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη παράγοντες όπως η κληρονομικότητα ή η συχνή έκθεση στον ήλιο.

Εξετάσεις που γίνονται για να αποκλειστεί κακοήθεια – μελάνωμα σε μία ελιά είναι η χαρτογράφηση και η δερματοσκόπηση. Σπίλοι που θεωρούνται ύποπτοι και πρέπει να εξετάζονται τακτικά θα πρέπει να έχουν έστω ένα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Ασυμμετρία, ακανόνιστα όρια, ανομοιόμορφο χρώμα, αλλαγή στο μέγεθος, αιμορραγία, κνησμό.

Για την αφαίρεση ενός σπίλου που ενοχλεί αισθητικά ή που είναι επικίνδυνος για εξαλλαγή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι. Αρμόδιος να κρίνει ποιος είναι ο κατάλληλος για την κάθε περίπτωση είναι ο δερματολόγος.

Αν η βλάβη είναι 100% καλοήθης τότε η αφαίρεση με laser επιλέγεται πάντα καθώς δεν αφήνει σημάδια και ουλές πίσω της. Η χειρουργική αφαίρεση ενός σπίλου γίνεται σε περίπτωση που υποψιαζόμαστε κακοήθεια, για να σταλεί περιεχόμενο για κυτταρολογική εξέταση.

Τα πιο κοινά είδη σπίλων είναι ο συγγενής, ο επίκτητος, ο κυανός, Spitz, Becker, Ota κ.α.