Test Παπ Υγρής Φάσης (Thin Prep)

Tι είναι το Test Παπ Υγρής Φάσης (Thin Prep);

Πάρα πολλές γυναίκες δεν γνωρίζουν τι είναι το Test Παπ Υγρής Φάσης και σε τι διαφέρει από το κλασσικό Τεστ Παπανικολάου (Τεστ-Παπ). Η Ιατρική ομάδα του Ιδιωτικού Πολυιατρείου Mother and Woman Clinic αναλύει και διευκρινίζει.

Αρχικά να διευκρινιστεί ότι ο δόκιμος όρος της εξέτασης είναι Test Παπ Υγρής Φάσης και δεν είναι τίποτα άλλο από την πιο βελτιωμένη εκδοχή της κλασσικής εξέτασης κατά Παπανικολάου (Test PAP). Έχει επικρατήσει όμως να περιγράφει την εν λόγω ανώδυνη γυναικολογική εξέταση. Υπενθυμίζεται ότι είναι εξαιρετικά σύντομη καθώς διαρκεί λιγότερο από πέντε λεπτά.

Σε τι διαφέρουν το Test Παπ Υγρής Φάσης και το Τεστ Παπ;

Η εξέταση Test Παπ Υγρής Φάσης διενεργείται με τον ίδιο ακριβώς ανώδυνο τρόπο όπως και το γνωστό PapTest. Η ειδοποιός όμως διαφορά έγκειται στο ότι τα κύτταρα που συλλέγονται από τον τράχηλο της μήτρας δεν επιστρώνονται κατευθείαν στο πλακίδιο. Αντί αυτού, τοποθετούνται σε ειδικό φιαλίδιο με μονιμοποιητικό υγρό και κατόπιν επεξεργάζονται σε συγκεκριμένο μηχάνημα στο εργαστήριο.

Εκεί με τη βοήθεια ενός ειδικού φίλτρου, τα κύτταρα επιστρώνονται από το φιαλίδιο σε μια γυάλινη πλάκα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μονόστιβη (σε ένα επίπεδο) και ομογενοποιημένη επίστρωση του υλικού. Σημειώνεται ωστόσο ότι δεν αλληλεπικαλύπτονται τα κύτταρα. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνεται η διαδικασία του screening του επιχρίσματος: Γίνεται γρήγορα γιατί το υλικό είναι πιο ευκρινές (αφού το φίλτρο συγκρατεί τη βλέννα, το αίμα, τα πολυμορφοπύρηνα λευκά).

Πότε πραγματοποιείται το Test Παπ Υγρής Φάσης (Thin Prep);

Η γυναίκα οφείλει να διενεργεί την εξέταση ακόμα και όταν δεν αισθάνεται ενοχλήσεις. Αυτό διότι τα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας μπορεί να αναπτύξουν κακοήθειες, χωρίς πόνο ή άλλα συμπτώματα και συχνά χωρίς ορατές αλλοιώσεις κατά την απλή γυναικολογική εξέταση. Καλό είναι το Test Παπ Υγρής Φάσης να γίνεται με την έναρξη των σεξουαλικών σχέσεων, ανεξαρτήτως ηλικίας και έκτοτε να επαναλαμβάνεται ετησίως.

Γιατί να επιλέξει μια γυναίκα το Test Παπ Υγρής Φάσης;

Αυτό που τονίζει το Γυναικολογικό τμήμα της πρότυπης κλινικής Mother and Woman Clinic είναι ότι το Test Παπ Υγρής Φάσης εξασφαλίζει τη συλλογή όλων των κυττάρων που λαμβάνονται και τη σωστή συντήρηση τους. Σε αντίθεση με το απλό Test Pap, όπου τα περισσότερα κύτταρα απορρίπτονται με τη σπάτουλα και το βουρτσάκι λήψης.

Μεταξύ των πλεονεκτημάτων του Test Παπ Υγρής Φάσης συγκαταλέγεται και η ευαισθησία ανίχνευσης παθολογικών κυττάρων, αγγίζει σχεδόν το 90%. Ως εκ τούτου ένας έμπειρος Γυναικολόγος μπορεί να ελέγξει πιθανές προκαρκινικές αλλοιώσεις στον τράχηλο με μεγαλύτερη αξιοπιστία. Η κυτταρολογική εξέταση Παπανικολάου ανιχνεύει προκαρκινικές αλλοιώσεις του τραχήλου της μήτρας σε στάδιο που η θεραπεία καθίσταται ριζική και έχει καθιερωθεί διεθνώς ως προληπτική εξέταση του καρκίνου του τραχήλου της μήτρας. Έχει διαδραματίσει πολύ  σημαντικό ρόλο, όπως διαπιστώνεται από τη σαφή ελάττωση της συχνότητας του διηθητικού καρκίνου του τραχήλου. Επιπλέον, με το Thin Prep ανιχνεύεται πιο εύκολα ο ιός των ανθρωπίνων θηλωμάτων (HPV), ο οποίος δυνητικά μπορεί  να οδηγήσει σε καρκινικές αλλοιώσεις. Επιπλέον, μπορούν να ταυτοποιηθούν χλαμύδια και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες (π.χ. μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα, HSV, κλπ).

Ακόμη, με το δείγμα που λαμβάνεται με το Thin Prep είναι δυνατή η διενέργεια περαιτέρω εξετάσεων όπως τυποποίηση του hpv , HPV DNA TEST  που τυχόν κριθούν απαραίτητες, χωρίς επαναληπτική επίσκεψη και λήψη.

Όμως το ουσιαστικό πλεονέκτημα του Test Παπ Υγρής Φάσης είναι ότι τα αποτελέσματα θεωρούνται ακριβέστερα του κλασσικού Test Pap. Υπολογίζεται μάλιστα ότι η ακρίβειά του αγγίζει σχεδόν το 90%, σε αντίθεση με το κλασσικό Test Pap. Αποτελεί σήμερα την πιο ευαίσθητη μέθοδο διάγνωσης και πρόληψης αλλοιώσεων του τραχήλου της μήτρας.

Τι προετοιμασία χρειάζεται το Test Παπ Υγρής Φάσης;

Ο Γυναικολόγος προτείνει το τεστ Παπ Υγρής Φάσης να πραγματοποιείται μία εβδομάδα μετά το τέλος της έμμηνου ρύσεως. Συνίσταται η γυναίκα να μην έχει κάνει χρήση κολπικών κρεμών και πλύσεων αλλά και ταμπόν τις προηγούμενες 24 έως 48 ώρες. Αποχή από οποιαδήποτε σεξουαλική επαφή, συστήνεται επίσης, για τουλάχιστον 2 ημέρες. Το τεστ Παπ Υγρής Φάσης όπως και το κλασικό τεστ Παπ μπορεί να πραγματοποιηθεί χωρίς κινδύνους και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Test Παπ Υγρής Φάσης επικοινωνήστε με το πρότυπο Πολυιατρείο Mother and Woman Clinic. Το άρτια στελεχωμένο Πολυιατρείο και ο σύγχρονος εξοπλισμός του, εγγυώνται τη διενέργεια οποιασδήποτε εξέτασης με ασφάλεια και εχεμύθεια.