Η κλινική μας χρησιμοποιεί μηχανήματα τελευταίας γενιάς για τη διενέργεια υπερήχων, με υψηλή ευκρίνεια και έγκυρα αποτελέσματα. Η πραγματοποίηση των υπερήχων γίνεται από ειδικούς ιατρούς ακτινοδιαγνώστες.